Vật Liệu Hàn

Máy - DCCT

Vật liệu Liên Kết

Cáp

thông tin liên hệ
Anh Trương Quang Tuân
Hotline - 0949 005 576

Đinh - Kẽm buộc

Kẽm buộc đen 1.0 mm ( thép buộc 1 ly)
Kẽm buộc đen 1.0 mm ( thép buộc 1 ly)
Đinh thép thường
Đinh thép thường