Vật Liệu Hàn

Máy - DCCT

Vật liệu Liên Kết

Cáp

thông tin liên hệ
Anh Trương Quang Tuân
Hotline - 0949 005 576

Dây hàn tự động(SAW)

Dây hàn SAW EM12K
Dây hàn SAW EM12K
Dây hàn SAW EM12K
Dây hàn SAW EM12K